Produkty i innowacje

Grupa GEDIA Automotive projektuje i produkuje części strukturalne i podzespoły do lekkich konstrukcji karoserii samochodowych oraz elementy podwozia. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody osobowe czy ciężarowe: mamy odpowiednie rozwiązania techniczne dla przyszłych kwestii e-mobilności i napędu wodorowego.

Przyszłość porusza się "lekko" - innowacyjne rozwiązania produktów przyczyniają się do redukcji emisji CO2 i umożliwiają ekologiczną mobilność przyszłości.
Nasze badania i rozwój stanowią podstawę silnej kultury innowacyjności.
GEDIA wcześnie wykorzystała potencjał lekkich konstrukcji w tłoczeniu na zimno. Dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałych rodzajów stali możliwe było konsekwentne obniżanie ciężaru elementów.
Zastosowano również tłoczenie na gorąco, co pozwoliło na dalsze zwiększenie wytrzymałości. Ten rodzaj tłoczenia umożliwia znaczne zmniejszenie masy elementów pojazdu przy jednoczesnym zwiększeniu ich wytrzymałości. W tej dziedzinie GEDIA opracowała innowacyjną metodę, która umożliwia częściowe ulepszanie elementów karoserii: technologię TemperBox®.
Dzięki coraz większemu skoncentrowaniu się na produkcji komponentów z aluminium pojawiają się dodatkowe możliwości w zakresie lekkiej konstrukcji.
GEDIA oferuje również projektowanie i produkcję obudów akumulatorów oraz zapewnia potencjał w zakresie e-mobilności.

Stale stawianymi celami są: wysoka szczelność, redukcja masy i ochrona pasażerów dzięki bezpieczeństwu zderzeniowemu.

GEOS - system operacyjny GEDIA

Sukces firmy opiera się zarówno na efektywnych procesach, jak i na innowacyjnych produktach wysokiej jakości. Aby sprostać tym wymaganiom, staramy się stosować zasadę "szczupłego przedsiębiorstwa". W 2021 r. GEDIA rozszerzyła ten ogólnozakładowy, znormalizowany system produkcji. GEOS obejmuje wszystkie procesy operacyjne, które stanowią podstawę tego systemu. Oprócz zasady Just-in-Time, standaryzacji i Think Quality, decydującą rolę odgrywa zarządzanie ukierunkowane na pracowników i cele, zarządzanie wizualne, a także proces ciągłego doskonalenia i unikanie marnotrawstwa.
Osiągnięta w ten sposób optymalizacja procesu poprawia zwrot z inwestycji i jakość, a także wprowadza centralny proces zmian we współpracy wewnętrznej. Dlatego w całej firmie identyfikuje się, upraszcza i definiuje tzw. najlepsze praktyki (Best Practices). Nasi pracownicy przechodzą specjalne szkolenia, a wspierana komputerowo mapa procesów zapewnia całkowitą przejrzystość.
Nasze cele: ujednolicona, wysoka jakość procesów i cyfryzacja naszych działań w obrębie całej grupy.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w GEDIA

Zaangażowanie społeczne

Pomaganie jest częścią naszej kultury.

Dowiedz się więcej

Środowisko i jakość

Świadomość tego, co robimy.

Dowiedz się więcej