Kontakt

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem firmy GEDIA – Za strategię dotyczącą zrównoważonego rozwoju odpowiada zarząd, w skład którego wchodzą: Dipl. Wirtsch. Ing. (dyplomowany inżynier ekonomista) Helmut Hinkel i Dipl. Kfm. (dyplomowany ekonomista) Markus Schaumburg.
Powołany zespół ds. zrównoważonego rozwoju doradza kierownictwu i co kwartał wymienia informacje na temat stanu realizacji poszczególnych działań.

Menedżerowie ds. zrównoważonego rozwoju są członkami globalnego zespołu ds. zrównoważonego rozwoju GEDIA i pracują nad strategicznymi projektami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie klimatu, energii i środowiska. Są oni również odpowiedzialni za monitorowanie i ocenę wymagań zewnętrznych interesariuszy, wdrażanie wewnętrznych programów zrównoważonego rozwoju, utrzymywanie regularnej wymiany informacji z odpowiednimi działami oraz reprezentowanie zakładu GEDIA przed wewnętrznymi i zewnętrznymi organami zajmującymi się zrównoważonym rozwojem.

Osoby do kontaktu

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Hinkel
Dyrektor Zarządzający Działami Technicznymi Formularz kontaktowy
Dipl.-Kfm. Markus Schaumburg
Dyrektor Zarządzający Działami Handlowymi Formularz kontaktowy
Whistleblowing
Dr. Heller, Epe & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Martinstraße 4
57462 Olpe
compliance-gedia@hep.legal