Ustawa o łańcuchu dostaw

Zapewnienie trwałej ochrony praw człowieka w ramach naszego łańcucha dostaw – W marcu 2021 r. Rada Federalna uchwaliła ustawa o łańcuchu dostaw ze skutkiem od dnia 01.01.2023 r. Do tego czasu ważne jest wdrożenie niezbędnych środków. Problemy środowiskowe są istotne także wtedy, gdy prowadzą do łamania praw człowieka, np. poprzez zatrutą wodę. W celu wdrożenia Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka w Niemczech rząd federalny przez wiele lat opierał się na dobrowolnym zaangażowaniu i przyjął krajowy plan działań dotyczący biznesu i praw człowieka.

Utworzono system monitorowania z udziałem niezależnych usługodawców, aby
sprawdzić, czy większe przedsiębiorstwa wypełniają swoje zobowiązania dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka w ramach swoich łańcuchów dostaw.
Cel 50 procent nie został osiągnięty. W nowej ustawie o łańcuchu dostaw dla firm zatrudniających ponad 3000 pracowników (ponad 600 przedsiębiorstw w Niemczech) określono jasne wymagania dotyczące należytej staranności korporacyjnej. Obejmują one cały łańcuch dostaw. Ma to na celu poprawę ochrony praw człowieka.
I tu właśnie tkwi szczególne wyzwanie dla GEDII, ponieważ dotyczy ono wszystkich oddziałów GEDII z około 3500 dostawców, z których ponad 600 to bezpośredni dostawcy w krajach będących w okresie transformacji i krajów rozwijających się. W przyszłości zgodność z przepisami będzie sprawdzana przez organy zewnętrzne, które sprawdzają raporty firm i podejmują działania związane ze złożonymi u nich skargami. Do tego czasu ważne jest wdrożenie niezbędnych środków.