Środowisko i jakość

Świadomość tego, co robimy - Poprzez ogólnofirmowy system raportowania, będący częścią zarządzania środowiskowego, GEDIA regularnie gromadzi i monitoruje wskaźniki środowiskowe, takie jak zużycie energii i poziomy emisji. Zmniejszenie bezpośredniej i pośredniej emisji CO2 ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania zmianom klimatu. Dla GEDII ważne jest, aby zminimalizować te emisje i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2032 roku.

GEDIA postawiła sobie za cel przeznaczanie 1% wartości całkowitych inwestycji Grupy GEDIA rocznie na działania mające na celu redukcję emisji, począwszy od 2022 r. Od 2028 r. do dyspozycji oddawane będzie 2% tej wartości.
Aby to osiągnąć, GEDIA stale optymalizuje procesy wewnętrzne i inwestuje w inteligentne, nowoczesne i oszczędzające zasoby systemy produkcyjne, zarówno w celu utrzymania emisji we wszystkich zakładach produkcyjnych na jak najniższym poziomie, jak i w celu zapewnienia wysokich standardów jakości. Ponadto przy realizacji nowych budów, remontów i renowacji zawsze zwraca się uwagę na uwzględnienie aspektów środowiskowych i działań mający oszczędzanie energii.

Kolejną naszą zasadą przewodnią jest: Reduce, Reuse, Recycle (redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi).
Podejmujemy liczne działania, które pomagają nam realizować cele zrównoważonego rozwoju.

Dlatego działamy aktywnie. Poniżej wybrane inicjatywy, na rzecz których działamy:

  • Do 2023 r. zostanie wdrożone proaktywne zarządzanie ryzykiem dla dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  • W 2032 r. zakłady na całym świecie mają być neutralne dla klimatu dzięki efektywności, ekologicznej energii elektrycznej i kompensacji emisji.
  • Ekologiczne budynki - budując nowe budynki w naszych zakładach, stosujemy wysokie standardy ochrony środowiska.
  • Zero papieru - eliminacja papieru w produkcji i ograniczenie go do niezbędnego minimum w obszarze biurowym.
  • Określenie śladu węglowego GEDIA CO2 na poziomie komponentów i jego ciągłe zmniejszanie.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w GEDIA

Produkty i innowacje

Przyszłość porusza się "lekko”

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność za naszych pracowników

Każda część jest częścią nas

Dowiedz się więcej