Jest to nasza inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Chcemy stopniowo podejmować działania zmierzające do osiągnięcia w naszych dziewięciu zakładach neutralności klimatycznej na poziomie międzynarodowym. Ponadto poszanowanie praw człowieka w obrębie całego łańcucha dostaw, procesy oszczędzające zasoby i energię oraz inne codzienne, zrównoważone projekty społeczne realizowane na rzecz społeczeństwa stanowią część GEDII.

Zrównoważony rozwój w Grupie GEDIA Automotive

Zadanie ograniczenia globalnego ocieplenia jest nie tylko wyzwaniem technologicznym, ale także społecznym. Z tego względu wszystkie działania mające na celu zwiększenie efektywności naszych procesów mierzymy nie tylko w kategoriach krótkoterminowego sukcesu ekonomicznego, ale także w długoterminowego wpływu na nasze środowisko. Celem naszej działalności jest całkowita neutralność pod względem emisji CO₂.

Dlatego też przyłączyliśmy się do inicjatywy różnych producentów branży motoryzacyjnej -

Jesteśmy zaangażowani w realizację postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego i chcemy dążymy do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO₂ do roku 2032 r.

W tym celu firma potrzebuje nie tylko niezbędnej technologii i możliwości finansowych, ale także pracowników, którzy sprostają temu zadaniu z dużą dozą kreatywności, a przede wszystkim z niezbędnym entuzjazmem, wiedzą specjalistyczną i merytorycznym know-how.

Grupa GEDIA Automotive łączy wszystkie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w ramach inicjatywy GEDIA goes ZERO.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa opiera się na trzech filarach: ekonomii, ekologii i odpowiedzialności społecznej.
Nasze działania na rzecz neutralności klimatycznej koncentrują się na produkcji neutralnej dla klimatu, recyklingu surowców i zmniejszeniu ilości opakowań.


Ponadto GEDIA opracowała i określiła wytyczne oraz obszary działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto GEDIA przedstawia informacje na temat zrównoważonego rozwoju w swoim corocznym raporcie na ten temat. Poniżej przedstawiono i wyjaśniono bardziej szczegółowo wszystkie zrównoważone projekty Grupy GEDIA Automotive.

Poniższe obszary są częścią projektu GEDIA goes ZERO

Strategia i cele
dla zrównoważonego rozwoju Dowiedz się więcej
Obszary działania
na rzecz zrównoważonego doskonalenia Dowiedz się więcej
Wytyczne
dla zrównoważonego działania Dowiedz się więcej
Raportowanie
dla zrównoważonej i przejrzystej dokumentacji Dowiedz się więcej
Osoby do kontaktu
w kwestiach zrównoważonego rozwoju firmy GEDIA Dowiedz się więcej
Ustawa o łańcuchu dostaw
dla zrównoważonej ochrony praw człowieka w naszych łańcuchach dostaw Dowiedz się więcej