Zaangażowanie społeczne

Pomaganie jest częścią naszej kultury - "Jesteśmy świadomi naszej społecznej odpowiedzialności za zrównoważony rozwój firmy zgodnie z wymogami prawnymi i etycznymi" (Korporacyjna Zasada Przewodnia nr 4)

GEDIA postrzega siebie jako aktywnego członka społeczeństwa. Dlatego bardzo ważne jest dla nas, abyśmy wnosili pozytywny wkład w życie regionów i społeczności, w których działamy. Dlatego na arenie międzynarodowej wspieramy liczne organizacje i sami inicjujemy działania. Od Meksyku przez Europę, aż po Azję nasi pracownicy aktywnie działają w obszarach różnorodności i integracji, edukacji i rozwoju, zdrowia i ochrony środowiska.
W tym celu organizują warsztaty, przekazują darowizny, a nawet sami udzielają aktywnego wsparcia.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w GEDIA

Produkty i innowacje

Przyszłość porusza się "lekko”

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność za naszych pracowników

Każda część jest częścią nas

Dowiedz się więcej