Strategia i cele

Chcemy wziąć odpowiedzialność za nasz udział w emisji CO2 i identyfikujemy się z postanowieniami paryskiego porozumienia klimatycznego.

Nasza droga: GEDIA goes ZERO.

GEDIA postrzega zrównoważony rozwój jako:

  • strategiczny czynnik sukcesu dla pozycjonowania na wysoce konkurencyjnych rynkach
  • centralny wymóg klientów w tworzeniu łańcuchów dostaw i wartości dodanej
  • wymóg prawny z jasnymi działaniami regulacyjnymi.

Dążymy do tego, aby do roku 2032 nasz bilans emisji CO2 był neutralny.
W tym celu nasze działania koncentrują się na:

  • produkcji neutralnej dla klimatu
  • recyklingu surowców
  • oraz zmniejszeniu ilości opakowań.

Zrównoważony rozwój stanowi część globalnego łańcucha dostaw oraz GEDII.
Chcemy, aby do roku 2025 zrównoważony rozwój stał się integralną częścią nowych modeli biznesowych.

Obecnie jesteśmy w trakcie przestawiania naszych placówek na korzystanie z ekologicznej energii elektrycznej. Dążymy do tego, aby we wszystkich dziewięciu lokalizacjach 100% energii elektrycznej pochodziło ze źródeł ekologicznych.
Już od 2021 roku siedziba główna w Attendorn korzysta z ekologicznej energii elektrycznej. Podobnie zakłady w Hiszpanii i na Węgrzech również całkowicie przestawiły się na energię ekologiczną. W pozostałych zakładach wciąż jesteśmy na etapie pozyskiwania dostawców ekologicznej energii elektrycznej, ale w niektórych przypadkach udało nam się już pokryć nią 30-50% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Aby osiągnąć nasze cele w najlepszy możliwy sposób i na skalę międzynarodową, w 2021 roku powołano Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju, w skład którego wchodzi po jednym pracowniku z każdej lokalizacji GEDIA. Zespół ten pracuje obecnie intensywnie nad szczegółową strategią zrównoważonego rozwoju.

Jeśli chodzi o naszą odpowiedzialność społeczną, koncentrujemy się na naszych wartościach: gotowość do zmian, zaufaniu i odpowiedzialności.

Szczegółowe informacje na temat naszych działań służących osiąganiu celów można znaleźć w poniższych rubrykach.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w GEDIA

Obszary działania

Nasze cztery obszary działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej

Wytyczne

Nasze wytyczne dotyczące zrównoważonego działania

Dowiedz się więcej