Stań się częścią nas! Szkolenie w GEDIA.

GEDIA szkoli w 11 różnych zawodach. Aby przygotować Państwa na przyszłość w naszej spółce funkcjonującej w środowisku międzynarodowym, wspieramy Państwa już podczas szkolenia poprzez liczne formy aktywności i możliwości dokształcania, np.:

- 3-dniowe seminarium wprowadzające na tematy takie jak etykieta biznesowa, zarządzanie sobą i czasem, techniki prezentacji, techniki uczenia się, retoryka.

- Szkolenie podstawowe i regularne szkolenia dla osób udzielających pierwszej pomocy

- Szkolenie dla pomocników w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- Gra symulacyjna - społeczna gospodarka rynkowa w praktyce

- Pobyt za granicą (staż)

- Oddelegowanie za granicę do pracy w spółkach zależnych

- Kursy przygotowujące do egzaminów

- Wewnętrzne i zewnętrzne kursy szkoleniowe w zakładzie

- Szkolenie w zakresie technik bezpieczeństwa jazdy

 

Przegląd aktualnych ofert pracy połączonych z dokształcaniem można znaleźć tutaj

Twój start w GEDIA

01
Stanowiska w zawodach technicznych Dowiedz się więcej
02
Stanowiska w zawodach ekonomicznych Dowiedz się więcej
03
System dualnych studiów Dowiedz się więcej
04
Staż zawodowy Dowiedz się więcej

Weitere Themen von GEDIA

Nauka zawodu w GEDII

Bewerbungstipps, Schulungen innerhalb der Ausbildung und Infos über die Ausbildungs-Historie findest Du hier.

Dowiedz się więcej