Dualny system studiów

Dualny system studiów łączy kształcenie teoretyczne na uniwersytecie z praktycznym kształceniem w przedsiębiorstwie. Będziesz pracować jako dualny student/studentka w różnych działach firmy podczas przerw semestralnych.

Ze strony firmy GEDIA możesz liczyć na:
- Zatrudnienie w różnych obszarach, w zależności od wybranego kierunku studiów
- Wewnętrzne i zewnętrzne formy dokształcania

Najważniejsze w skrócie

01
kierunki specjalizacji Budowa maszyn & motoryzacja jako punkty ciężkości
02
Szkoła zawodowa / szkoła wyższa: wolny wybór
03
Wymagania: świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższej szkole zawodowej (matura zawodowa) lub świadectwo dojrzałości (matura)

GEDIA - inne tematy

Twoja aplikacja

Aplikuj teraz załączając następujące dokumenty: list motywacyjny, życiorys w formie tabelarycznej, ze zdjęciem, kopią ostatnich świadectw szkolnych i zaświadczeń o odbytym i ukończonym stażu

Wskazówki dla kandydatów

Osoba do kontaktu z Tobą:

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących dualnego programu studiów, prosimy o kontakt z kierownikiem ds. szkoleń ekonomicznych Laurą Menke (02722/691-1041) lub z kierownikami ds. szkoleń technicznych Oliverem Bödefeldem (02722/691-555) i Andreasem Schmidtem (02722/691-675.

Wyślij e-mail